Obsesif nedir?

Obsesyon hastalığına yakalanmış, bir şeyi çözüme kavuşturmadan rahat edemeyen, bu durumu uyku yüzü görmemeye kadar ilerleten, gamsız olamayan, psikolojiye göre obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilere "obsesif" denir. Obsesyon'da bir ruh hastalığıdır.

Kompülsiyon (Zorlantı) nedir?

Obsesif kişide büyük bir sıkıntı oluşur ve kişi bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için bazı uygunsuz, kendini yapmaktan alıkoyamadığı ve saçma bulduğu yineleyici hareketler yapmaya başlar. Bu hareketlere de kompülsiyon (zorlantı) adı verilir.

Sık görülen obsesyon türleri nelerdir?

1- Bulaşma ve temizlik obsesyonları

2- Şüphe obsesyonları

3- Düzen obsesyonları

4- Saldırganlık veya zarar verme obsesyonları

5- Dini obsesyonlar

6- Sayma obsesyonları

Obsesif kişiler toplumda ne sıklıkta görülür?

%1-1,8 arasında görüldüğü saptanmıştır. Hafif şekilleri de dahil olmak üzere hayat boyu rastlanma oranı %5,9 olarak bulunmuştur.

Obsesif olup olmadığımı nasıl anlarım?

Ya sevdiklerimin başına kötü bir şey gelirse?

Sevdiklerime bir zarar verir miyim?

Dua ederken içimden Allah’a sövmek geliyor.

Yolda değdiğim kişilerden mikrop bulaşır mı?

İnsanlara kötü sözler söyler miyim ya da onlara bir zara verir miyim?

Ocağı veya kapıyı açık unutmuş olabilir miyim?

İçimden arabayı duvara çarpmak geliyor?

Bu ve benzeri sorular istemeden aklınıza geliyorsa, yaşamınızda belirgin bir sıkıntıya neden oluyorsa, saçma olduklarını düşündüğünüz halde kafanızdan atamıyorsanız sizde obsesif olabilirsiniz.

Obsesiflik nasıl tedavi edilmektedir?

Obsesifliğin tedavisi ilaçla ve psikoterapiyle mümkündür. Kendinizinde obsesif olduğunu düşünüyorsunu hemen bir psikiyatriste başvurunuz.

Sözlükte obsesif ne anlama gelmektedir?

Takıntılı.

Son eklenenler